logo

Select Sidearea

Populate the sidearea with useful widgets. It’s simple to add images, categories, latest post, social media icon links, tag clouds, and more.
hello@youremail.com
+1234567890
 

Investor


Bolagsstyrning

Entella är ett publikt svenskt aktiebolag med säte i Stockholm.

Ägarstruktur

NS Ventures AB (29.84%) 0

Nagama AB (18,95%) 0

Urban Invest AB (18,95%) 0

B18 Invest AB (13,00%) 0

Övriga (19,26%) 0

Totalt alla ägare 100 %

Finansiell information

Det finns ännu inga publika rapporter för Entella.

Finansiell kalender

30 maj 2018 – Bokslutskommuniké 17/18

19 september 2018 – Årsstämma 17/18

29 augusti 2018 – Delårsrapport ett 2018

28 november 2018 – Delårsrapport två 2018

27 februari 2019 – Delårsrapport tre 2018

Revisor

På Entellas extra bolagsstämma den 3 november 2017 valdes revisionsbyrån Ernst & Young AB med huvudansvarig revisor Beata Lihammar, född 1965, till revisor i Bolaget. Beata Lihammar är auktoriserad revisor och medlem i FAR, föreningen för revisorer och rådgivare. Motivet till valet av Ernst & Young AB till ny revisor är att hela koncernen inklusive dotterbolag i Indien skall använda samma revisionsbyrå.

Aktien

Aktierna har utgetts i enlighet med svensk lagstiftning och är denominerade i SEK.

Alla aktier har lika rätt till vinst och utdelning samt till Entellas tillgångar och eventuellt överskott vid likvidation.

Bolagsbeskrivning

Entella erbjuder skräddarsydda IT-lösningar inom fem olika affärsområden; webbutveckling, apputveckling, systemintegrationer, bemanning och utveckling av affärssystem. Bolagets verksamhet präglas av kreativitet och framåtanda med målsättningen att alltid finna den bästa lösningen för sina kunder.

Handelsinformation

Info kommer inom kort.

Styrelsen & Ledning

Tony Selin

Ledamot

Tony är verkställande direktör och styrelseledamot i Entella IT AB sedan maj 2016. Tony har bred erfarenhet från operativt och strategiskt ledarskap inom försäljning, marknadsföring och produktutveckling. Han har även flerårig erfarenhet från internationella samarbeten med utvecklare i Indien. Tony har tidigare arbetat som försäljningschef på TargetEveryOne AB där han hade övergripande produktansvar för den svenska marknaden.

Peter Jakobsson

Styrelseordförande

Peter Jakobsson, född 1969, är styrelseordförande i Entella IT AB sedan november 2017. Peter Jakobsson är en serieentreprenör och investerare verksam inom en rad olika branscher och segment. Peter har byggt upp flera framgångsrika IT- och outsourcing bolag och har en gedigen erfarenhet av internationella affärer och affärsutveckling.

Roberth Risberg Strindholm

Ledamot

Roberth är VD och medgrundare till e-handelsföretaget AB Skruvat Reservdelar. Roberth grundade ett av de första svenska webbföretagen redan 1994 och har sedan dess etableratett flertal framgångsrika IT-bolag. Utöver sin kunskap och långa erfarenhet av att drivaföretag så har Roberth också värdefull kunskap och erfarenhet inom affärsutveckling, IT,outsourcing och projektledning.

Niklas Tygård

Ledamot

Niklas Tygård, född 1979, är styrelseledamot i Entella IT AB sedan september 2017. Niklas är oberoende styrelseledamot i förhållande till Bolaget. Niklas är en erfaren affärsstrateg och medgrundare till bolagen FastOut AB, Boosty AB och Cardum AB. Hans nuvarande position är som M&A-ansvarig för BU Operator på Telia Sverige och har innan dess arbetat med strategiskt ledarskap inom TeliaSonera och Ironroad. Niklas har studerat industriell ekonomi vid Linköpings universitet, ETH Zürich och österrikiska Vorarlbergs tekniska universitet.

Randhir Mangat

VD Indien

Randhir är specialist inom business management och har under två decennier samlat erfarenhet från operativt och strategiskt ledarskap inom den globala branschen för IT/ITES. Randhir är verkställande direktör för Entellas indiska dotterbolag Entella IT India sedan oktober 2013 och har tidigare arbetat i ledande positioner för TargetEveryOne IT och Ironroad IT India. Randhir har studerat Business Administration – Marketing vid Central Queensland University i Sydney, Australien.